KALEVA vaalikone
   HS ja  IS vaalikone

 

facebook

Vihreät.fi

Otan päättäjänä huomioon päätösten pitkaikaisvaikutukset.

TYÖ

Mielestäni työ on jaettava tasaisemmin.  Nyt toisilla ei ole työtä ollenkaan ja toiset uupuvat liiasta työstä.

-  Haluan vähentää työttömyyttä pienyrittäjyyttä tukemalla ja turhaa byrokratiaa karsimalla.

-  Uusioteollisuus ja kierrätys ja monenlaiset palvelut luovat uusia työpaikkoja. 

-  Haluan koululuokat ja päivähoitoryhmät pienemmiksi, jotta opettajat jaksaisivat vaativassa työssään.


PALVELUT

-   Ikäihmisten palvelut on järjestettävä niin hyvin, että he voivat halutessaan  asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan

-  Omaishoitajille on tiedotettava heidän eduistaan paremmin, jotta  he jaksaisivat tehdä vaativaa työtään.

-  Haluan puolustaa vanhusten, lasten ja vammaisten etuja.

-  Nuorille on luotava mahdollisuus koulutukseen ja työssä oppimiseen.

-  Haluan vaikuttaa siihen, että yhteiskunta tukee terveyden ylläpitoa ja jos/kun sairastuu, niin täytyy päästä pian
    lääkärin/sairaanhoitajan vastaanotolle.

- Urheilukenttiä ja liikuntasaleja pitää olla eri puolilla kaupunkia, jotta jokainen löytäisi helposti ja riittävän läheltä itselleen
   sopivan liikuntamuodon. Tällöin pysyisimme terveempinä ja elämämme olisi laadukkaampaa.

-  Myös haja-asutusalueen joukkoliikenne ja kunnalliset peruspalvelut on säilytettävä.

-  Pyörätieverkostoa on laajennettava ja se on pidettävä turvallisessa kunnossa.

-  Nopeat tietoliikenneyhteydet on taattava. Ne toimivat jo joiltakin osin apuna mm. terveyden hoidollisissa asioissa.

-  Asukastupia on perustettava sinne, missä on tarvetta. Niissä voi toimia kirjasto ja monenlaiset harrastuskerhot.

ENERGIA / LUONTO

Ydinvoiman sijasta haluan edistää vaihtoehtoisten energiamuotojen tutkimusta ja käyttöön ottoa.
-  Myös esim. tehokkaammilla prosesseilla voimme säästää merkittävästi energiaa.

-  Pohjavedet on pidettävä puhtaina myös lapsen lapsillemme.
-  Saastuttamisesta pitää seurata ankarammat sanktiot. 

-  Haluan tukea lähi ruuan tuottajia ja luomuviljelijöitä ja edistää kasvisruuan käyttöä ja edistää  lisäaineettomien ruoka-
   aineiden käyttöä.
-  On tahtokysymys, suosimmeko myrkyllisillä atsoväreillä väritettyjä ruoka-aineita ja esim. makeisia, vai vaadimmeko
    väriaineiksi  esim. mustikoita ja porkkanaa ja punajuurta.

Hyvä elämä        -         Vastuu ympäristöstä         -      Reilu maailma 

leena_23

LEENA KUHA