KALEVA vaalikone
   HS ja  IS vaalikone

 

facebook

Vihreät.fi

ALOITTEITANI

Muutamia esimerkkejä aloitteistani:

Olen tehnyt paljon aloitteita kaupunginvaltuutettuna ollessani.

Esitin, että perustetaan v. 2003 elintarviketarkastajan virka. Ilokseni kaupunginvaltuusto hyväksyi esitykseni ja virka perustettiin. Olen huolissani siitä, että EU:n myötä Suomen rajalta loppui elintarvikevalvonta. Vastuu  elintarvikevalvonnasta on nyt kunnilla. Tämän vuoksi kuntien täytyy huolehtia myös siitä, että elintarvikkeista otetaan säännöllisesti näytteitä ja elintarvikkeidemme laatua valvotaan.

Esitin, että Oulun koulujen pulpettien kunto  kartoitetaan. 1. vaiheessa kartoitetaan yläasteen luokkien ja lukioluokkien pulpettien kunto ja saatetaan tiedoksi opetuslautakunnalle toimenpiteitä varten.
Minusta on noloa, että oppilaiden pitää kerätä adressiin nimiä, jotta  pulpetit saataisiin kuntoon. Valtuuston enemmistö ei tullut tämän esityksen taakse.

Esitin, että selvitetään, miten Raksilan tekojäällä luistelevien olisi mahdollista käyttää pesäpallostadionin pukuhuone- ja wc-tiloja.  Hämmästykseni oli suuri, kun valtuuston enemmistö ei halunnut tällaista selvitystä. Aikoinaan pesäpallostadionin rakentamista Raksilaan perusteltiin mm. tilojen yhteiskäytöllä.

Esitin, että ikäihmisten kotipalveluhenkilöstöä  lisätään vastaamaan paremmin todellisia tarpeita.
On ikäihmisten etu ja myös kaupungin etu, että ikäihmiset voivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotipalvelujen täytyy toimia, jotta kotona asuminen on  mahdollista.  Valtuuston enemmistö hylkäsi tämän esityksen

Esitin, että terveyskeskukseen perustetaan diabetes-potilaille jalkojen hoitajan virka v. 2003.
Valtuusto ei päättänyt tätä virkaa perustaa, joka on mielestäni  lyhytnäköistä, koska monilta pahoilta seurauksilta vältyttäisiin, jos diabetes-potilaat saisivat ajoissa jalkahoitoa.

Esitin, että vakinaisen henkilökunnan määrää lisätään niihin työtehtäviin, joihin on ollut ongelmia saada  sijaisia.
Erityisesti suuri tilapäishenkilöstön määrä koetaan ongelmalliseksi sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä. Vastuuta on vaikea jakaa tilapäiselle ja vaihtuvalle henkilöstölle ja vakinaiset työntekijät kuormittuvat  liian suurella työmäärällä. Valtuutetuille järjestetyssä seminaarissa osoitettiin selvästi, että henkilökuntaa on liian vähän, eikä se ollut yllätys. Tämä asia pitää saada kuntoon.