KALEVA vaalikone
   HS ja  IS vaalikone

 

facebook

Vihreät.fi

Mielipiteitäni Euroopan Unionista:

Ensiksi: Poistakaa nyt hyvät ihmiset, kellä valta on, vuosittainen kelloaikojen siirtely. Siirtelystä kärsivät niin ihmiset kuin eläimetkin.

Haluan
viedä tietoa pohjoisista olosuhteistamme Euroopan Unionin päättäjille, koska olen huomannut, että heidän tietämyksensä kaipaa hieman täsmennystä, kun Oulukin määriteltiin vuoristoalueeksi ja kevätkylvöt on EU:n mukaan tehtävä ennen, kuin meillä ovat pellot edes lumen alta sulaneet.

Haluan muuttaa kilpailulainsäädäntöä siihen suuntaan, että tarjouksissa otetaan huomioon myös ekologinen näkökulma. Minusta olisi voitava suosia oman alueen yrittäjiä ja tuottajia, kun se on ekologisesti järkevää, vaikka hinta olisikin hieman kalliimpi kuin kaukaisemmalla tarjoajalla.

Haluan, että työ jaetaan useammalle työaikaa lyhentämällä, alennetaan palkkasidonnaisia työnantajamaksuja ja arvonlisäveroa palvelualoilla.

Haluan vaikuttaa siihen, että elintarvikkeissa ei saa käyttää lisäaineita, joiden tiedetään jo nyt aiheuttavan esim. syöpää. Tuotteiden valmistusmaa on selvästi ilmoitettava.

Haluan maaseudun pysyvän asuttuna ja haluan edistää ja tukea luomutuotantoa.

Haluan, että aluepolitiikassa siirretään päätösvaltaa alueille itselleen.

Haluan rakentaa inhimillisesti ja ekologisesti kestävän Euroopan, joka on sosiaalisesti oikeudenmukainen ja siten myös turvallinen.


Ei ole sama, kuka Sinun asioistasi päättää.
Euroopan Unionissa päätetään suurin osa myös meitä suomalaisia koskevista laeista.